Can nhiệt Pt100 loại 2203 Zamasensor vietnam

Giá:
Liên hệ : 0978563970
Xuất xứ:
Italy
Email:
sale12@tmpvietnam.com
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Codice/Code 2203 - 2204 - 2205 -2206

Termocoppie K-N con testa di connessione tipo "MA"
Thermocouples K-N with connecting head type "MA"

Datasheet sản phẩm  : http://www.zamasensor.it/site/images/pdf/cod.2203a.pdf

Order code sản phẩm:

Cod.2203.201.0002 Cod.2204.201.0002 Cod.2205.201.0002 Cod.2206.201.0002
Cod.2203.201.0003 Cod.2204.201.0003 Cod.2205.201.0003 Cod.2206.201.0003
Cod.2203.201.0004 Cod.2204.201.0004 Cod.2205.201.0004 Cod.2206.201.0004
Cod.2203.201.0005 Cod.2204.201.0005 Cod.2205.201.0005 Cod.2206.201.0005
Cod.2203.201.0006 Cod.2204.201.0006 Cod.2205.201.0006 Cod.2206.201.0006
Cod.2203.201.0007 Cod.2204.201.0007 Cod.2205.201.0007 Cod.2206.201.0007
Cod.2203.201.0008 Cod.2204.201.0008 Cod.2205.201.0008 Cod.2206.201.0008
Cod.2203.201.0009 Cod.2204.201.0009 Cod.2205.201.0009 Cod.2206.201.0009
Cod.2203.201.0010 Cod.2204.201.0010 Cod.2205.201.0010 Cod.2206.201.0010
Cod.2203.201.0011 Cod.2204.201.0011 Cod.2205.201.0011 Cod.2206.201.0011
Cod.2203.201.0012 Cod.2204.201.0012 Cod.2205.201.0012 Cod.2206.201.0012
Cod.2203.201.0013 Cod.2204.201.0013 Cod.2205.201.0013 Cod.2206.201.0013
Cod.2203.201.0014 Cod.2204.201.0014 Cod.2205.201.0014 Cod.2206.201.0014
Cod.2203.201.0015 Cod.2204.201.0015 Cod.2205.201.0015 Cod.2206.201.0015
Cod.2203.201.0016 Cod.2204.201.0016 Cod.2205.201.0016 Cod.2206.201.0016
Cod.2203.201.0017 Cod.2204.201.0017 Cod.2205.201.0017 Cod.2206.201.0017
Cod.2203.201.0018 Cod.2204.201.0018 Cod.2205.201.0018 Cod.2206.201.0018
Cod.2203.201.0019 Cod.2204.201.0019 Cod.2205.201.0019 Cod.2206.201.0019
Cod.2203.201.0020 Cod.2204.201.0020 Cod.2205.201.0020 Cod.2206.201.0020
Cod.2203.201.0021 Cod.2204.201.0021 Cod.2205.201.0021 Cod.2206.201.0021
Cod.2203.201.0022 Cod.2204.201.0022 Cod.2205.201.0022 Cod.2206.201.0022
Cod.2203.201.0023 Cod.2204.201.0023 Cod.2205.201.0023 Cod.2206.201.0023
Cod.2203.201.0024 Cod.2204.201.0024 Cod.2205.201.0024 Cod.2206.201.0024
Cod.2203.201.0025 Cod.2204.201.0025 Cod.2205.201.0025 Cod.2206.201.0025
Cod.2203.201.0026 Cod.2204.201.0026 Cod.2205.201.0026 Cod.2206.201.0026
Cod.2203.201.0027 Cod.2204.201.0027 Cod.2205.201.0027 Cod.2206.201.0027
Cod.2203.201.0028 Cod.2204.201.0028 Cod.2205.201.0028 Cod.2206.201.0028
Cod.2203.201.0029 Cod.2204.201.0029 Cod.2205.201.0029 Cod.2206.201.0029
Cod.2203.201.0030 Cod.2204.201.0030 Cod.2205.201.0030 Cod.2206.201.0030
Cod.2203.201.0031 Cod.2204.201.0031 Cod.2205.201.0031 Cod.2206.201.0031
Cod.2203.201.0032 Cod.2204.201.0032 Cod.2205.201.0032 Cod.2206.201.0032
Cod.2203.201.0033 Cod.2204.201.0033 Cod.2205.201.0033 Cod.2206.201.0033
Cod.2203.201.0034 Cod.2204.201.0034 Cod.2205.201.0034 Cod.2206.201.0034
Cod.2203.201.0035 Cod.2204.201.0035 Cod.2205.201.0035 Cod.2206.201.0035
Cod.2203.201.0036 Cod.2204.201.0036 Cod.2205.201.0036 Cod.2206.201.0036
Cod.2203.201.0037 Cod.2204.201.0037 Cod.2205.201.0037 Cod.2206.201.0037
Cod.2203.201.0038 Cod.2204.201.0038 Cod.2205.201.0038 Cod.2206.201.0038
Cod.2203.201.0039 Cod.2204.201.0039 Cod.2205.201.0039 Cod.2206.201.0039
Cod.2203.201.0040 Cod.2204.201.0040 Cod.2205.201.0040 Cod.2206.201.0040
Cod.2203.301.0002 Cod.2204.301.0002 Cod.2205.301.0002 Cod.2206.301.0002
Cod.2203.301.0003 Cod.2204.301.0003 Cod.2205.301.0003 Cod.2206.301.0003
Cod.2203.301.0004 Cod.2204.301.0004 Cod.2205.301.0004 Cod.2206.301.0004
Cod.2203.301.0005 Cod.2204.301.0005 Cod.2205.301.0005 Cod.2206.301.0005
Cod.2203.301.0006 Cod.2204.301.0006 Cod.2205.301.0006 Cod.2206.301.0006
Cod.2203.301.0007 Cod.2204.301.0007 Cod.2205.301.0007 Cod.2206.301.0007
Cod.2203.301.0008 Cod.2204.301.0008 Cod.2205.301.0008 Cod.2206.301.0008
Cod.2203.301.0009 Cod.2204.301.0009 Cod.2205.301.0009 Cod.2206.301.0009
Cod.2203.301.0010 Cod.2204.301.0010 Cod.2205.301.0010 Cod.2206.301.0010
Cod.2203.301.0011 Cod.2204.301.0011 Cod.2205.301.0011 Cod.2206.301.0011
Cod.2203.301.0012 Cod.2204.301.0012 Cod.2205.301.0012 Cod.2206.301.0012
Cod.2203.301.0013 Cod.2204.301.0013 Cod.2205.301.0013 Cod.2206.301.0013
Cod.2203.301.0014 Cod.2204.301.0014 Cod.2205.301.0014 Cod.2206.301.0014
Cod.2203.301.0015 Cod.2204.301.0015 Cod.2205.301.0015 Cod.2206.301.0015
Cod.2203.301.0016 Cod.2204.301.0016 Cod.2205.301.0016 Cod.2206.301.0016
Cod.2203.301.0017 Cod.2204.301.0017 Cod.2205.301.0017 Cod.2206.301.0017
Cod.2203.301.0018 Cod.2204.301.0018 Cod.2205.301.0018 Cod.2206.301.0018
Cod.2203.301.0019 Cod.2204.301.0019 Cod.2205.301.0019 Cod.2206.301.0019
Cod.2203.301.0020 Cod.2204.301.0020 Cod.2205.301.0020 Cod.2206.301.0020
Cod.2203.301.0021 Cod.2204.301.0021 Cod.2205.301.0021 Cod.2206.301.0021
Cod.2203.301.0022 Cod.2204.301.0022 Cod.2205.301.0022 Cod.2206.301.0022
Cod.2203.301.0023 Cod.2204.301.0023 Cod.2205.301.0023 Cod.2206.301.0023
Cod.2203.301.0024 Cod.2204.301.0024 Cod.2205.301.0024 Cod.2206.301.0024
Cod.2203.301.0025 Cod.2204.301.0025 Cod.2205.301.0025 Cod.2206.301.0025
Cod.2203.301.0026 Cod.2204.301.0026 Cod.2205.301.0026 Cod.2206.301.0026
Cod.2203.301.0027 Cod.2204.301.0027 Cod.2205.301.0027 Cod.2206.301.0027
Cod.2203.301.0028 Cod.2204.301.0028 Cod.2205.301.0028 Cod.2206.301.0028
Cod.2203.301.0029 Cod.2204.301.0029 Cod.2205.301.0029 Cod.2206.301.0029
Cod.2203.301.0030 Cod.2204.301.0030 Cod.2205.301.0030 Cod.2206.301.0030
Cod.2203.301.0031 Cod.2204.301.0031 Cod.2205.301.0031 Cod.2206.301.0031
Cod.2203.301.0032 Cod.2204.301.0032 Cod.2205.301.0032 Cod.2206.301.0032
Cod.2203.301.0033 Cod.2204.301.0033 Cod.2205.301.0033 Cod.2206.301.0033
Cod.2203.301.0034 Cod.2204.301.0034 Cod.2205.301.0034 Cod.2206.301.0034
Cod.2203.301.0035 Cod.2204.301.0035 Cod.2205.301.0035 Cod.2206.301.0035
Cod.2203.301.0036 Cod.2204.301.0036 Cod.2205.301.0036 Cod.2206.301.0036
Cod.2203.301.0037 Cod.2204.301.0037 Cod.2205.301.0037 Cod.2206.301.0037
Cod.2203.301.0038 Cod.2204.301.0038 Cod.2205.301.0038 Cod.2206.301.0038
Cod.2203.301.0039 Cod.2204.301.0039 Cod.2205.301.0039 Cod.2206.301.0039
Cod.2203.301.0040 Cod.2204.301.0040 Cod.2205.301.0040 Cod.2206.301.0040

 

Can nhiệt Pt100 loại 2203 Zamasensor vietnam

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  461
 • Tuần này:
  5571
 • Tháng trước:
  13966
 • Tất cả:
  507836
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hai (Mr.)

 Email:  sale12@tmpvietnam.com        Tel:  0978.563.970 - 0915254069

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2
Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top