Kho Baumuller

Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-040-X-IP20-NI
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-060-X-IP20-NI
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-125-X-IP20-NI 
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-225-X-IP20-NI
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-135
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-200
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-260
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-315
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-400
Động cơ điện kết hợp diesel DST2-560
Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 100
Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 50
Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 75
Động cơ đồng bộ pha pha rotor ngoài DSA 200
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-100BO67W30-6*
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132K67F30-6
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132L67F30-6
Động cơ servo DSD2-028
Động cơ servo DSD2-036
Động cơ servo DSD2-045
Động cơ servo DSD2-056
Động cơ servo DSD2-071
Động cơ servo DSD2-100
Động cơ servo DSD2-132
Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-045
Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-056
Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-071
Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-100
Động cơ servo tốc độ cao DSP-045
Động cơ servo tốc độ cao DSP-056
Động cơ servo tốc độ cao DSP-071
Động cơ servo tốc độ cao DSP-100
Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-045
Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-056
Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-071
Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-100
Động cơ đồng bộ AC DS2-100
Động cơ đồng bộ AC DS2-132
Động cơ đồng bộ AC DS2-160
Động cơ đồng bộ AC DS2-200
Động cơ không đồng bộ AC DA-100
Động cơ không đồng bộ AC DA-132
Động cơ không đồng bộ AC DA-160
Động cơ không đồng bộ AC DA-180
Động cơ không đồng bộ AC DA-225
Động cơ không đồng bộ AC DA-280
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-100BO67W30-6*
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132K67F30-6
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132L67F30-6
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-135
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-200
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-260
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-315
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-400
Động cơ mô men xoắn lớn DST2-560
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-115 N 2)
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-115 N/I 1)
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-117 N
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-130 N
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-150 N
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-170 N
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-190 N
Động cơ đĩa ba pha AC DSM-190 N2/L
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-10 F
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-10 N
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-12 N
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-12 Z
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-75 Z
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-80 F
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-80 N
Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-9 K
Động cơ tuyến tính LSC61G0812
Động cơ tuyến tính LSC61G0818
Động cơ tuyến tính LSM61-0802
Động cơ tuyến tính LSM61-0804
Động cơ tuyến tính LSM61-0808
Động cơ tuyến tính LSM61-0816
Bánh răng hành tinh BPN 35
Bánh răng hành tinh BPN 45
Bánh răng hành tinh BPN 56
Bánh răng hành tinh BPN 71
Bánh răng hành tinh BPN 95
Bánh răng hành tinh BPNA 35
Bánh răng hành tinh BPNA 45
Bánh răng hành tinh BPNA 56
Bánh răng hành tinh BPNA 71
Bánh răng hành tinh BPNF 100
Bánh răng hành tinh BPNF 32
Bánh răng hành tinh BPNF 45
Bánh răng hành tinh BPNF 56
Bánh răng hành tinh BPNF 71
Bánh răng hành tinh BPE 20
Bánh răng hành tinh BPE 30
Bánh răng hành tinh BPE 30/35
Bánh răng hành tinh BPE 40
Bánh răng hành tinh BPE 40/45
Bánh răng hành tinh BPE 60
Bánh răng hành tinh BPE 60/56
Bánh răng hành tinh BPE 80
Bánh răng hành tinh BPEA 20
Bánh răng hành tinh BPEA 30
Bánh răng hành tinh BPEA 40
Bánh răng hành tinh BPEA 40/45
Bánh răng hành tinh BPEA 60
Bánh răng hành tinh BPEA 60/56
Bánh răng hành tinh BPEF 32
Bánh răng hành tinh BPEF 45
Bánh răng hành tinh BPEF 56
Bánh răng hành tinh BPV 35
Bánh răng hành tinh BPV 45
Bánh răng hành tinh BPV 56
Bánh răng hành tinh BPV 71
Bánh răng hành tinh BPV 95
Bánh răng hành tinh BPVF 100
Bánh răng hành tinh BPVF 32
Bánh răng hành tinh BPVF 45
Bánh răng hành tinh BPVF 56
Bánh răng hành tinh BPVF 71
Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 10
Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 20
Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 30
Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 45-IPG4
Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 45-IPG8
Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 56-IPG4
Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 56-IPG8
Module bảo vệ SAF-000
Module bảo vệ SAF-001
Module bảo vệ SAF-002
Module bảo vệ SAF-003

Baumuller BUC-4-150-6-100 servo drive with 12 month warranty

Baumuller BUH-4-150-6-002 servo drive with 12 month warranty

BOBST MARTIN SERVO MOTOR 4296-7063 BAUMULLER NURNBERG 37 KW 49.6 hp DSF 131 L155

Baumuller Nurnberg BM4543-S|1-01M00 Servo Drive 3x400V BAC-4004-M BUS 6M

BAUMULLER SERVO MOTOR V00KFF-132-L46

BAUMULLER BUM61-VC-AC-1069 BUM61VCAC1069 SERVO DRIVE

Servo Motor Baumuller FGN-160-SV REFURB FGN 160 SV

Baumuller Nurnberg Servo Motor VDOKFF 132-L46 22KW 1500-7000RPM 308-419V Used

Baumuller BUM62-75/130-54-M-E-040 servo drive

BAUMULLER SERVO DRIVE BUM60-VC-0A-0057

BAUMULLER SERVO MOTOR DSG 56-S

BAUMULLER SERVO MOTOR DSG 71-S

BAUMULLER SERVO MOTOR DSOG 56-M

BAUMULLER SERVO MOTOR DSOG 71-M

BAUMULLER SERVO MOTOR DSG 56-M

Baumuller DSO100-M35 Servo Motor Type 148VK0281082 Geber SCS70 19.8 KW NEW!!!

Baumuller BUM61-30/45-54-B-0 Servo Drive Used T/O

BUH2-60/60-34-001-05 SERVO DRIVE BAUMULLER ID3999

84401 New-No Box, Baumuller MUS20-60/90-31-031 AC Servo Controller

BAUMULLER BUS 21-15/30-30-004 SERVO DRIVE *USED*

BAUMULLER NURNBERG BUS21-15/30-30-001 SERVO POWER UNIT, NIB

BAUMULLER NURNBERG SERVO DRIVE BUS 3-15/30-31-010

Baumuller Servo Drive BUM62-075/97,5-54-M-030 Used #61058

Baumuller Servo Drive BUM62-075/97,5-54-0-000

Baumuller BUH2-90/90-34-001-00 servo drive with 12 month warranty

Baumuller Nurnberg Servo Drive BUM61-VC-0A-1035. WARRANTY.

BAUMULLER BUM616-12/18-31-R-0100-A009-01 SERVO DRIVE *NEW IN A BOX*

BAUMULLER BUM60-12/24-54-B-001 BUM60-VC-A0-0001 SERVO DRIVE GOOD TAKEOUT

Baumuller BUG2-60-31-B-010 Servo Drive BUG26031B010

BAUMULLER NURNBERG BUS 21-16/30-30-001 SERVO POWER UNIT NIB

Baumuller Nurnberg Servo Drive, BUS61-20/30-54-M-02, BUS61-VC-AC-1069, WARRANTY

Baumuller Nurnberg Servo Drive, BUM61-VC-0A-1035, Used, WARRANTY

Baumuller BUS20-60/135-30-001 servo drive with 12 month warranty

Baumuller Servo Drive BUM62-075/97,5-54-M-030

Baumuller / Nurnberg Servo Motor DS 71-K_DS71K_2610057_20221448_259680

BAUMULLER BUM616-12/18-31-R-0100-A009-01 SERVO DRIVE *USED*

Baumuller DSG71-G or DSG 71-G servo motor with 12 month warranty

Baumuller BUM25-30/60-30-001 servo drive with 12 month warranty

WARRANTY (NEW) Baumuller Nurnberg BUG3-35-31-B-010 Servo Drive Controller

Baumüller DSOG 100-K-35-R-K baumuller DSOG100K-35-R-K servomotor

BAUMULLER SERVO POWER SUPPLY BUC2-60/60-34-001-01 BUC260603400101

BAUMULLER BUM60-VC-AC-0016-0003 SERVO DRIVE 300051, BUM60VCAC00160003

Baumuller DSG 71-K Servo Motor & Wittmann S63 Fi R800008987 Gear Box

Baumuller DSG 71-M Servo Motor

Baumuller DSG 71-S or DSG71-S Servo Motor Art No - 112112 with 1 year warranty

DSG-45-S BAUMULLER SERVO MOTOR

BAUMULLER BUM60-VC-AC-0069 302499 BUM60-12/24-54-B-800 SERVO DRIVE #1

BAUMULLER BUM60-VC-AC-0069 302499 BUM60-12/24-54-B-800 SERVO DRIVE #2

 BAUMULLER BUM60-A-SM-0100-L AC SERVO DRIVE, 0 - 200 VAC

Baumuller DSG71-K Servo Motor Used, Tested

BAUMULLER NURNBERG BUC2-60/60-34-001-01 SERVO DRIVE

WARRANTY NEW WITHOUT ORIGINAL BOX Baumuller BUS3-10/20-31-010 Servo Drive

Baumuller BUG20-120-30-E-000 SERVO DRIVE 48HP 36KW 120AMP 310VDC

Baumuller BUM60-08/16-54-B-001 with BUM60-VC-0A-0001 Servo Drive - Used

Baumuller Servo Motor DSFF 101 L-155 Used #63681

Baumuller Servo Motor DSO 100-L25-UL Used #63680

SEIDEL / BAUMULLER SERVO MOTOR 111351 SM100SM-2000 46Nm

BAUMULLER BUS-21-15/30-30-001 SERVO DRIVE

Baumuller Servo Motor DSG45-L, DSG45L, 20139710

BUS20609030001 - BAUMULLER SERVO DRIVE BUS20-60/90-30-001 USED WARRANTY

Servo Drive Baumuller BUM61-VC-EE-1001

Baumuller BUS21-15/30-31-020 Inverter Servo Drive

Baumüller GSF 71-S servomotor GSF71-S GSF71S baumuller

Baumuller Nurnberg BUS21-15/30-30-001 DC Servo Drive

BAUMULLER SERVO MOTOR, MOD# DSG45-L, W/ 1 YEAR WARRANTY

Baumuller Servo Drive: BUM616-12/18-31-R

Baumuller Nurnberg BUS21-22/45-30-001 Servo Controller 300VDC 22 A*Fully Tested*

Baumuller BUS 21-15/30-30-001 SERVO POWER UNIT 310VDC 15AMP

Baumuller Servo Motor: DS 45-L

TESTED GOOD Baumuller BUM60-12/24-54-B-000 Servo Drive BUM60-VC-A0-0001

BAUMULLER NURNBERG SERVO MOTOR TYPE DS 45-S NR. 97230808

BAUMULLER NURNBERG SERVO DRIVE MODULE 7.5A 7.5 AMP BUS21LB-7.5/15-31-221 310V

USED BAUMULLER Servo Drive Plate 3.0041E

Baumuller Servo Drive BUS21L-7.5/15-30-001-01 300 VDC 200 VAC 7.5 Amp Used

BAUMULLER 922-06321 SERVO MOTOR 92206321

Baumüller BUM60S-04/08-54-B-000-VC-A0-00-0003-00 Servo Contrôleur Section de

Baumuller Servo Drive BUS21L-7.5/15-30-201 300 VDC 200 VAC 7.5 Amp Used

Baumüller DSG 56-L baumuller DSG56L servomotor generalüberholt

Baumuller DSG56-S 56 Frame Servo Motor (MOT3205)

BAUMULLER SERVO DRIVE BUS21-7.5/15-30-001 BUS21751530001

DS 56 1.05KW 3000MIN-1 7.3A SERVOMOTOR BAUMULLER FREE EU SHIPPING ID8763

Baumuller / Nurnberg Servo Motor DS 71-S_DS71S_1108383_20104379_257120

Baumüller DSG 45-L baumuller DSG45L servomotor generalüberholt

BAUMULLER BUS21-15/30-30-003 SERVO DRIVE BUS21153030003

BAUMULLER SERVO DRIVE BUS21-7.5/15-30-001 BUS21751530001

Baumuller Servomotor DSG 45-L DSG45L -gebraucht-

Baumuller Servomotor DSG 45-L DSG45L

Baumüller DS45-L Servo Moteur

Baumüller DSG 56-L baumuller servomotor DSG56L generalüberholt

Baumüller GSF56-M2 Servo Moteur

Baumuller AC Servo Motor - R40A-DS56-S2

BAUMULLER NURNBERG SERVO DRIVE BUS 3-15/30-31-004

Warranty Baumuller DSG 45-L DSG45L nr. 922 11929 Servo Motor

Baumuller Servo Motor DSG 45-m DSG45-M Overhauled

Baumuller DSG 45-m SERVOMOTOR DSG45-M BAUMUELLER generalüberholt

Baumuller Servo Motor DS 100-K25-UL Scratch & Dent #61973

VERY NICE BAUMULLER 140 VOLT SERVO MOTOR MODEL GSF 45-M

Baumuller Nurnberg GSFG-45-M 120V 4A Single Phase 6000RPM Servo Motor w/Tach Gen

Baumüller Servo-Moteur DS 56-M

BAUMULLER DS 45 DS45 SERVO MOTOR 0.25Kw

BUM60S-04/08-54-B-000-VC-A0-00-0003-00 SERVO DRIVE BAUMULLER TRUMPF ID853936

BAUMULLER BFN3-1-28 SERVO LINE FILTER---BFN 3-1-28

 

Bộ điều khiển động cơ servo BM 5031
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5032
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5043
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5044
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5072*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5073* 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5074* 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5075*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5143
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5174
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5182*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5183* 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5192*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5193*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5323
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5325
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5326
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5327
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5328
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5331
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5332
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5333
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5334
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5335 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5372*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5373*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5374*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5375*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5382*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5383* 
Bộ điều khiển động cơ servo b maXX 5800
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5512*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5513*
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5522
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5523
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5524
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5525
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5526 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5532
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5533
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5534
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5535
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5543
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5544
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5545
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5546
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5553
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5554
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5562
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5563
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5566
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5572
Bộ điều khiển động cơ servo BM 5573
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4412
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4413
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4422
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4423
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4424
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4425
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4426
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4432
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4433
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4434
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4435
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4443
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4444
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4445
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4453 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4454
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4462
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4463
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4472
Bộ điều khiển động cơ servo BM 4473
Bộ điều khiển động cơ servo BM 3302
Bộ điều khiển động cơ servo BM 3303
Bộ điều khiển động cơ servo BM 3304
Bộ điều khiển động cơ servo BM 3312
Bộ điều khiển động cơ servo BM 3313
Bộ điều khiển động cơ servo BM 2405
Bộ điều khiển động cơ servo BM 2410
Bộ điều khiển động cơ servo BM 2415 
Bộ điều khiển động cơ servo BM 2430
  b maXX 1000
  BKD/BKF 7000
  b maXX-softdrivePLC
  b maXX-drivePLC
  b maXX-controllerPLC
  b maXX-PanelPC
  b maXX-PCC
  b maXX-safePLC
  b maXX HMI
Đầu nối CANopen CK0000
Đầu nối CANopen CK0001
Đầu nối CANopen CK0002
Đầu nối EtherCat ECK000
Module ngõ vào digital DI2000
Module ngõ vào digital DI2001
Module ngõ vào digital DI4000
Module ngõ vào digital DI4001
Module ngõ vào digital DI8000
Module ngõ vào digital DI160E
Module ngõ vào digital DI3200
Module ngõ vào digital DI2023
Module ngõ vào digital DO2020
Module ngõ vào digital DO2000
Module ngõ vào digital DO2001
Module ngõ vào digital DO4000
Module ngõ vào digital DO8000
Module ngõ vào digital DO1600
Module ngõ vào digital DO3200
Module ngõ vào digital DO2023
Module ngõ vào digital DO2P00
Module ngõ vào digital DO2023
Module ngõ vào digital DO2123
Module ngõ vào analog AI1420
Module ngõ vào analog AI2420
Module ngõ vào analog AI4420
Module ngõ vào analog AI1010
Module ngõ vào analog AI2010
Module ngõ vào analog AI4010
Module ngõ vào analog AI2PTO
Module ngõ vào analog AI4PTO
Module ngõ vào analog AI2TEO
Module ngõ vào analog AI4TEO
Module ngõ vào analog AI1±10
Module ngõ vào analog AI2±10
Module ngõ vào analog AI4±10
Module ngõ vào analog AO1420
Module ngõ vào analog AO2420
Module ngõ vào analog AO4420
Module ngõ vào analog AO2010
Module ngõ vào analog AO4010
Module ngõ vào analog AO2±10
Module ngõ vào analog AO4±10
  DK1112
  SSIO24
  DO1ST0
Module bảo vệ tín hiệu vào SI4000
Module bảo vệ tín hiệu ra SO4000
  b maXX 2500
Động cơ đồng bộ ba pha DSDI-028S
Động cơ đồng bộ ba pha DSDI-036S
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP66 
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP20
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP66
Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP20

Phân phối sản phẩm Baumuller tại việt nam.

Kho Baumuller

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  579
 • Tuần này:
  2824
 • Tháng trước:
  8355
 • Tất cả:
  2034417
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Viet (Mr.)

 Email:  sale20@tmpvietnam.com        Tel:  0936 862 034

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2

Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top